Gezondheidsrecht, Sociaal domein, Privacy en Jeugd

Heilhof, advocatenkantoor is gespecialiseerd in het Gezondheids- en het Zorgrecht, met name in het recht van patiënten en cliënten. Denk hierbij aan rechten op grond van de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst), de Wvggz (Wet verplicht geestelijke gezondheidszorg), de Wzd (Wet zorg en dwang), de Wkkgz (Wet klachten kwaliteit gezondheidszorg) en de Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg). Daarnaast adviseert en procedeert Heilhof, advocatenkantoor regelmatig op het terrein van het Sociaal Domein (inkomen, wonen (huur) maatschappelijke deelname, jeugdhulp, mentorschap).

Maastricht, Nederland

+31 (0) 6 38 328 381

Juridisch advies op maat

Een kort praktisch advies en als het niet anders kan wordt er geprocedeerd. Juridische argumentatie is geen doel maar een middel.

Samenwerkingen

Wij hebben goede relaties met gespecialiseerde partners en verwijzen u door als wij de benodigde kennis zelf niet in huis hebben. Ook beschikken wij over een uitgebreid netwerk bestaande uit: bewindvoerders, artsen, psychiaters, coaches, accountants, fiscalisten en advocaten in Nederland en België

Nannet Heilhof

Na een aantal jaren van onderzoek en doceren aan de Rechten Faculteit van de Universiteit van Maastricht, ben ik ruim 20 jaar werkzaam als advocaat. Ik heb als advocaat ruime ervaring in het personen- en familierecht, het strafrecht, het privaatrecht (verbintenissenrecht), huurrecht als in het bestuursrecht. Gaandeweg heb ik mij gespecialiseerd in het recht van patiënten van de (geestelijke) gezondheidszorg en in het gezondheidsrecht in brede zin. Ook sta ik regelmatig mensen bij van wie de privacy (mogelijk) is geschonden.